Kan je een huis (ver)kopen waarvan de elektrische installatie niet conform is? Wat te doen?

18/02/2021

Bij de verkoop van vastgoed is de verkoper verplicht een gelijkvormigheidsattest voor de elektrische installatie voor te leggen. Maar wat doe je wanneer de installatie niet conform is? Mag het huis dan verkocht worden?

Het werk om de elektrische installatie conform te maken aan de regels kan een kostelijke job worden, en dat is waarom heel wat verkopers er voor kiezen om hun huis te verkopen terwijl het niet aan de regels voldoet. Ze moeten dan wel een certificaat voorleggen aan de koper, het document moet niet noodzakelijk de gelijkvormigheid van de installatie bevestigen! De verkoop kan dus doorgaan!

Wat moet de koper doen?

De koper heeft 18 maanden om de installatie van het huis in regel te stellen. Daarna moet hij de installatie opnieuw laten testen.

En wanneer de installatie 18 maanden later nog steeds niet in orde is?

Dan riskeert de koper een boete: zijn naam en adres worden door de notaris doorgegeven aan de instelling die het certificaat heeft opgemaakt. Dat is echter zeldzaam. In geval van schade kan de verzekeringsmaatschappij zich echter tegen de koper keren.