Sociaal tarief: kan jij ervan genieten?

4/02/2021

Op dit moment geniet ongeveer 10% van de Belgische klanten die een contract hebben met een energieleverancier van een sociaal tarief (iets minder dan 500.000 huishoudens voor elektriciteit en meer dan 300.000 voor gas). Het sociaal tarief is het minst dure energietarief op de markt en is van toepassing in heel België.

Het sociale tarief, waarvan het bedrag bepaald wordt door de federale energieregulator voor elektriciteit en gas (de CREG), wordt toegekend aan bepaald categorieën van mensen om sociale redenen, waaronder:

  • Zij die sociale hulp krijgen van het OCMW,
  • Zij die een inkomensgarantie voor ouderen krijgen,
  • Zij die een handicap hebben van meer dan 65%,
  • Bepaalde huurders van een sociale woning.

De toekenning van het tarief aan mensen die er recht op hebben, gebeurt grotendeels automatisch. Het zijn de energieleveranciers die rechtstreeks het sociaal tarief toepassen op hun elektriciteits- en gasfacturen.

Meer rechthebbenden

Afgelopen maand december heeft de federale regering een tijdelijke uitbreiding van de rechthebbenden op het sociaal tarief aangekondigd . Zo wil het het sociaal tarief uitbreiden naar alle huishoudens die een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg krijgen. Deze tegemoetkoming hangt af van het inkomensniveau. Het sociaal tarief zal dus toegekend worden voor een periode van 1 februari tot 31 december 2021.

Concreet?

De nieuwe rechthebbenden die klant blijven bij hun energieleverancier, krijgen dus het sociaal tarief in plaats van het commercieel tarief, en dat voor de voorziene periode. Aan het einde van die periode vallen ze terug op het commercieel tarief (behalve bij verlenging van de maatregel).

Anderzijds kunnen inwoners in Brussel die in tijdelijke werkloosheid zitten of gezeten hebben, alsook zelfstandigen met overbruggingsrecht, ook genieten van een regionaal sociaal tarief door een aanvraag in te dienen als beschermd klant (op voorwaarde dat ze beantwoorden aan de toekenningsvoorwaarden). Het volstaat om een online formulier in te vullen via de site van Brugel.