Moet je een elektriciteitskeuring hebben als de installatie na 1981 in gebruik werd genomen?

22/10/2018 - partner: Immovlan.be

Je wil een woning verkopen waarin de elektriciteitsinstallatie na 1 oktober 1981 in gebruik werd genomen. Moet je deze installatie dan laten keuren? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Naar aanleiding van de tekst over een negatieve elektriciteitskeuring bij een verkoop vraagt een lezer of je zo’n keuring ook nodig hebt bij de verkoop van een woning of appartement waar de elektrische installatie in gebruik wordt genomen na 1 oktober 1981.

Keuring nodig?

Elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik werden genomen moeten worden gekeurd voor ze in gebruik worden gesteld. Die keuring gebeurt daarbij door een erkend controleorganisme. Eens deze keuring gebeurde is deze 25 jaar geldig. Na 25 jaar moet er een nieuwe keuring gebeuren.

Wat bij een verkoop?

Bij een verkoop van de woning of het appartement kan je dus volstaan met het keurings- of het herkeuringsattest voor te leggen. Je moet de elektrische installatie van de woning of het appartement dus niet opnieuw laten keuren … op voorwaarde dat het attest nog geen 25 jaar oud is.

25 jaar of ouder

Is het wel al meer dan 25 jaar geleden dat je de installatie liet keuren, dan moet je dat op het moment dat je wil verkopen wel opnieuw laten doen. Blijkt de installatie dan niet in orde te zijn dan moet ze binnen de 12 maanden in orde worden gebracht en herkeurd worden.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)