Cohousing: hoe maak je er een succes van!?

29/03/2016

Cohousing: mensen die ervoor kiezen om samen te wonen met familie, vrienden of … wildvreemden. We overlopen voordelen en valkuilen van cohousing. En vooral: hoe maak je er een succes van!?

Wat is cohousing eigenlijk?

Cohousers beschikken elk afzonderlijk over een volledige privéwoning, maar ze delen een gemeenschappelijke tuin en een centraal gebouw waar functies gedeeld worden. Het is dus niet hetzelfde als samenwonen in één huis. Met cohousing wordt getracht het buurtgevoel terug te krijgen en het is ook een antwoord op stedenbouwkundige problemen. Je hebt immers minder ruimte nodig, je woont compacter en vaak ook energiezuiniger.
De centrale ruimte bevat vaak de keuken, de eetruimte, de wasplaats en/of de speelkamer. Dikwijls wordt er dan ook samen gegeten en eventueel nog andere diensten gedeeld. Het gehele cohousingproces gebeurt in gezamenlijk beheer en beslissingen worden democratisch genomen. Elke cohousing is anders en heeft zijn eigen accenten dus vergelijken is moeilijk.

Wat zijn de voordelen?

  • Cohousing is kostenbesparend. Je deelt de kosten en vaak is de huur ook minder.
  • Cohousing versterkt het sociale netwerk. Vaak kan je op je medebewoners rekenen en taken verdelen. Ook het delen van een auto zien we geregeld terugkomen.
  • Je kan vaak een woning van betere kwaliteit op de kop tikken. Een woning die anders nooit binnen je budget lag.

De risico’s bij cohousing?

  • Je leeft natuurlijk met een aantal mensen samen, dat brengt risico’s met zich mee. Ruzies en meningsverschillen kunnen escaleren en iedereen heeft zijn of haar gevoeligheden.
  • Je geeft uiteraard een stukje privacy op.

Tips om een succes te maken van cohousing

  • Hou het netjes. Ruim op, zorg dat de gedeelde ruimtes schoon zijn en laat niets slingeren. Dit kan alleen ergernis opwekken bij anderen. Maak hier bij voorkeur ook heel heldere afspraken over en zet deze op papier. Goede afspraken maken goede vrienden.
  • Onderneem activiteiten samen. Dingen samen doen zorgt voor een leuke sfeer en ook wederzijds begrip. Probeer minimaal 1x per week een activiteit te organiseren en stem de agenda’s op mekaar af.
  • Laat discussies even rusten. Er zullen toch heel wat gezamenlijke beslissingen genomen dienen te worden. Laat de emoties niet te hoog oplopen en zorg dat je letterlijk en figuurlijk nog altijd door dezelfde deur kan. Soms is het beter een discussie even te laten rusten en er later rationeler op terug komen verstandig.
  • Zet alles op papier. Afspraken zijn vluchtig, woorden ook. Zet alles netjes en formeel op papier, zo kan er achteraf geen discussie ontstaan als er zich veranderingen voordoen.
Tekst: Kevin Stickens