Dit kan je doen als een medebewoner het reglement van inwendige orde niet naleeft

28/09/2022

In appartementsgebouwen bestaat er een reglement van inwendige orde waarin allerlei afspraken worden opgenomen over ‘het leven binnen het gebouw’. Maar wat kan je doen als een medebewoner het reglement niet correct naleeft?

In het reglement van inwendige orde staan onder andere afspraken over hoe en wanneer het huisvuil moet buitengezet worden, wanneer er geen lawaai mag zijn binnen het gebouw, welke zaken al dan niet kunnen worden gestald in de gemene delen, waarvoor de lift mag worden gebruikt enz.

Neem contact

Als één van de medebewoners het reglement niet naleeft dan kan je daarmee vooreerst in contact treden. Je kan vragen dat deze voortaan het reglement wel respecteert. In heel wat gevallen zal dat al helpen.

Contacteer de syndicus

Helpt je tussenkomst niet (of zie je het niet zitten om de medebewoner aan te spreken) dan kan je de inbreuken melden aan de syndicus. Die kan de mede-eigenaar of huurder in gebreke stellen om zich voortaan wel aan het reglement te houden. Als dat niet helpt kan een verzoeningsprocedure bij de vrederechter gestart worden. Helpt ook dat niet dan kan de vereniging van mede-eigenaars via de syndicus een procedure starten bij de vrederechter.

Boetesysteem?

In het reglement kan een boetesysteem opgenomen worden waarbij per overtreding een bepaalde boete moet worden betaald. Het bedrag daarvan moet redelijk en niet overdreven zijn. Wordt de boete niet spontaan betaald, dan kan de rechter de overtreder verplichten dat alsnog te doen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.advocatenroodhooft.be)