Als erfgenaam naar de algemene vergadering gaan?

12/05/2022

Je erft samen met je broer en zus een appartement van je ouders. Wie van jullie mag dan deelnemen aan de algemene vergadering van mede-eigenaars binnen het gebouw? Welke stappen moet je in dat geval ondernemen?

Pawel Chu

Als je samen met andere erfgenamen een appartement erft, dan is dat in overdeelde mede-eigendom tot er uiteindelijk een oplossing is voor het pand (bv. één van jullie koopt het pand in of het wordt verkocht).

Wie neemt deel?

Heeft een appartement meerdere mede-eigenaars, dan dienen die samen een lasthebber aan te duiden die hen vertegenwoordigt op de algemene vergadering. Wil jij naar de algemene vergadering gaan dan is het dus belangrijk dat de andere erfgenamen je als lasthebber aanduiden. Doen ze dat niet en duiden ze niemand aan, dan worden jullie stemrechten geschorst en kan je niet mee beslissen op de vergadering.

Zorg voor bewijzen

Na een overlijden bezorg je best een bewijs aan de syndicus dat je erfgenaam bent. Je kan dat bewijs bv. leveren aan de hand van een attest van erfopvolging. Bezorg de syndicus tevens een verklaring van de andere mede-eigenaars dat jij als lasthebber bent aangesteld.

Meegaan naar de vergadering?

Had diegene van wie je erft meerdere kavels in het gebouw (bv. een garage en een appartement) dan kan je een verschillende lasthebber aanduiden voor de garage en het appartement. Zo kan ook een andere mede-eigenaar meegaan naar de vergadering.

Bovendien zegt de wet dat je het recht hebt om iemand mee te nemen naar de vergadering. Dit kan wel enkel indien je de syndicus daar via een aangetekende brief ten minste vier werkdagen vooraf van verwittigt. Ook dat biedt perspectieven om een andere erfgenaam de vergadering mee te laten bijwonen.

Jan ROODHOOFT, advocaat (www.ra-advocaten.be)