Kan de verhuurder de huurprijs zomaar verhogen?

23/11/2022

De huurprijzen van huizen en appartementen gaan de laatste tijd flink omhoog. Kan je verhuurder dit dan aangrijpen om je plots meer huur te vragen?

Verhogen kan niet zomaar

Als je een lopende huurovereenkomst hebt kan je verhuurder de huurprijs niet zomaar verhogen. Hij kan dus niet beslissen om van de ene dag op de andere meer huur aan jou te vragen. Doet hij dat toch dan ben je niet verplicht om die hogere huurprijs ook te betalen. Deed je dat toch onder druk van de verhuurder dan kan je de teveel betaalde huur zelfs terugvorderen.

Indexeren

De verhuurder kan de huurprijs wel aanpassen aan de index. Om te weten welke huurprijs de verhuurder dan kan vragen kan je de huurprijs die kan worden gevraagd berekenen via de website RentCalculatorNg (fgov.be).

Aanpassing

Je kan wel tussen de negende en de zesde maand die voorafgaan aan het verstrijken van elke driejarige periode met de verhuurder overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien. Kom je niet tot een dergelijk akkoord dan kan de verhuurder naar de rechtbank stappen. Die kan dan een herziening van de huurprijs toestaan als blijkt dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 20% hoger of lager is dan de eisbare huurprijs op het tijdstip van de indiening van het verzoek.

De rechter kan ook een verhoging van de huurprijs toestaan aan de verhuurder als die bewijst dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed met ten minste 10% van de eisbare huurprijs is gestegen ten gevolge van werkzaamheden die op zijn kosten in het gehuurde goed zijn uitgevoerd, en dat met uitzondering van de werkzaamheden die noodzakelijk waren om het goed in overeenstemming te brengen met bepaalde wettelijke vereisten

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)