Elektrische installaties? Dit is waarom ze vaak niet conform verklaard worden!

15/04/2021

Bij oude gebouwen die niet recent gerenoveerd werden, krijgt de elektrische installatie vaak de omschrijving “niet conform”. Om welke redenen? Die vraag stelden we aan onze partner Jaimy. Dit zijn de antwoorden.

1. Ontbrekende schema’s

Doorheen de jaren gaan sommige belangrijke documenten verloren, zoals het eendraadschema of het plan met de positionering van de elementen van de elektrische installatie. Wanneer deze documenten niet aanwezig zijn, wordt de installatie als niet conform bestempeld. Let erop dat dit ook het geval is wanneer de schema’s niet meer overeenkomen met de realiteit.

Om meer te weten over de verplichte documenten, stelde Jaimy een volledige gids op omtrent dit onderwerp.

2. Een slechte aarding

De aarding is nodig om elektrocutie te vermijden. Stopcontacten zonder aarding of een defecte aarding zijn niet conform.

3. Teveel stopcontacten op één stroomkring

Per stroomkring, zijn slechts 8 stopcontacten toegelaten

4. Ouderwetse zekeringen

Die moeten vervangen worden door modernere elementen.

5. Kapotte elektrische bedrading

Ouderwetse elektriciteitsdraden, gebroken draden of draden die te kort bij water komen, kunnen ook niet.

6. Andere:

Het ontbreken van een hoofddifferentieelschakelaar, stopcontacten te kort bij de grond die kunnen overstromen…

Aarzel niet om het artikel van onze partner Jaimy te consulteren om te ontdekken welke acties je kan ondernemen wanneer je elektrische installatie “niet conform” is.