Als de huurschade groter is dan de huurwaarborg…

10/01/2020

Men zegt wel eens dat de huurwaarborg het maximale is dat je als verhuurder kan vragen als je huurder schade aanricht aan je huurpand. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Het grote misverstand

Je huurder is aansprakelijk voor alle huurschade die hij aanbrengt aan de woning of het appartement dat hij van jou huurt. Dat betekent dan ook dat als die schade groter is dan het bedrag van de huurwaarborg die je huurder stelde, je je niet tevreden moet stellen met enkel maar de waarborg. Je kan ook de rest van de huurschade bij je huurder opvragen.

Betaalt de huurder die schade niet spontaan, dan kan je als verhuurder naar de vrederechter stappen. Die kan je huurder vervolgens veroordelen tot betaling van een bijkomende vergoeding bovenop de huurwaarborg.

Je huurder heeft geen geld

Hou er rekening mee dat de kans bestaat dat je huurder niet voldoende vermogend is om je eventuele bijkomende vordering te betalen. Het risico bestaat dan ook dat je wel een vonnis krijgt van de rechtbank maar dat uiteindelijk niet kan uitvoeren en je je alsnog tevreden moet stellen met alleen maar de huurwaarborg.

Zorg voor een plaatsbeschrijving

Je moet de schade bovendien kunnen bewijzen. Daarvoor is het nodig dat er bij de aanvang van de huur een tegensprekelijke plaatsbeschrijving wordt opgesteld. Is dat niet het geval, dan wordt je huurder geacht het huurpand in dezelfde staat te hebben ontvangen als diegene waarin hij het achterlaat. Je zal dan het tegenbewijs moeten leveren wat bijzonder moeilijk is.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)