Vruchtgebruik of naakte eigendom: wat heeft dat te betekenen?

18/07/2019

Stel dat je man of vrouw komt te overlijden en hij/zij in het testament heeft opgenomen dat de woning naar de kinderen gaat, maar dat jij als partner het vruchtgebruik hebt, tot je zelf te overlijden komt: wat betekent dat dan? Wij doen het even summier uit de doeken.

Wat is vruchtgebruik?

Als je het vruchtgebruik en het naakte eigendom optelt, dan kom je tot het volle eigendom. In geval van onroerende goederen houdt het vruchtgebruik in dat je recht hebt om het onroerende goed te gebruiken, zonder dat je eigenaar bent. Vaak komt het neer op bewoningsrecht. Maar je mag er niet alleen wonen, je hebt ook het recht om het te verhuren, waarbij de huuropbrengsten voor jou zijn.

Je voornaamste plicht? Het instandhouden van de staat van de woning. Je moet het pand onderhouden en moet instaan voor de meeste herstellingen.

Wat is naakte eigendom?

Hier gaat het om de eigenlijke eigenaar van het onroerend goed dat in vruchtgebruik is. Zijn rechten zijn ingeperkt, want hij mag zelf niet wonen in het pand. Daarnaast is het pand verhuren ook geen optie, want dan verliest de persoon die het pand in vruchtgebruik heeft zijn rechten. Wegschenken of verkopen mag wel, maar het vruchtgebruik blijft doorlopen. De vruchtgebruiker dient bij een verkoop ook steeds op de hoogte gesteld te worden.

Wanneer komt het voor?

Meestal bij erfkwesties. De maximale duurtijd van het vruchtgebruik is 30 jaar, maar minder kan ook. Weet dat bij het uitdoven van het vruchtgebruik, de naakte eigenaar ook de volle eigenaar wordt.

Het is mogelijk dat de vruchtgebruiker het naakte eigendom koopt. Wanneer de vruchtgebruiker komt te overlijden, loopt het vruchtgebruik sowieso af.

Let op voor de fiscus

Het correct waarderen van het vruchtgebruik is ontzettend belangrijk. De fiscus berekent immers de erfbelasting op de waarde van het vruchtgebruik. Echt heel duidelijke regels zijn er niet, maar laat je door een goede fiscalist bijstaan.