Mag je als verhuurder nog binnen in je huis?

10/04/2015

Als je een huis of appartement verhuurt mag je daar niet meer te pas of te onpas binnengaan. Je hebt wel het recht een zekere controle te houden over je eigendom.

Binnengaan mag niet zomaar

Als verhuurder moet je aan je huurder het rustig gebruik en genot geven van de woning of het appartement dat hij van je huurt. Je huurder heeft ook recht op privacy. Hieruit volgt dat je zonder de toestemming van je huurder niet zomaar meer mag binnengaan in je woning ook al is dat je eigendom. Doe je dat toch dan kom je tekort aan je verplichtingen als verhuurder. Je huurder zou de ontbinding van de huur en/of een schadevergoeding kunnen vragen. Bovendien riskeer je zelfs strafrechtelijk te worden vervolgd en dit voor huisvredebreuk.

Hetzelfde geldt als je een beroep doet op een aannemer om een herstelling te doen aan of in het huurhuis. Ook die mag je zonder het akkoord van je huurder niet binnenlaten in het huis.

Controleren mag wel

Je hebt wel het recht om een zekere controle te houden over je eigendom en om na te zien of die door je huurder wel goed onderhouden wordt.

Om discussies hierover te vermijden kan je in het huurcontract een bepaling opnemen die je het recht geeft om een tweetal keer per jaar op bezoek te gaan bij je huurder en te kijken wat de toestand is van de woning. Neem in het huurcontract meteen concrete dagen en uren op waarop je je zal aanbieden (bv. elke eerste zaterdag van april en oktober om 16 u). Kwam je dit niet overeen dan kan je aan je huurder een aantal data voorstellen waarop je je zal aanbieden. Laat je huurder je op de afgesproken data niet binnen of weigert die data af te spreken dan mag je nooit zomaar op eigen initiatief en zonder zijn akkoord binnengaan. Je kan dan eventueel wel naar de vrederechter stappen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}