Mag een verhuurder het forfait voor kosten verhogen?

30/07/2015

Als je een woning of appartement verhuurt, kan je de huurkosten op werkelijke basis doorrekenen aan je huurder of hij kan die kosten rechtstreeks aan de leverancier van de nutsvoorzieningen betalen. Je kan aan je huurder ook een forfait aanrekenen. Hoe kan je later dit forfaitair bedrag aanpassen?

Naast de eigenlijke huurprijs moet je huurder ook de kosten betalen van nutsvoorzieningen, onderhoud van de gezamenlijke ruimtes enz. Je kan die kosten op werkelijke basis aan hem doorrekenen of je kan aan je huurder een forfaitaire vergoeding daarvoor vragen. Na verloop van een aantal jaren kan dit forfait mogelijks niet meer volstaan om de werkelijke kosten te dekken. Dit geldt des te meer omdat de kosten van elektriciteit, water enz. de laatste jaren aanzienlijk stijgen.

Beveilig je in het contract

In het huurcontract kan je een bepaling opnemen dat het kostenforfait wordt gekoppeld aan de schommelingen van de index. Je kan ook overeenkomen dat het forfait na verloop van een welbepaald aantal jaren stijgt (zo bv. met 2 % per jaar). Kwam je niets over de wijzigbaarheid overeen dan kan je het forfait niet zomaar eenzijdig aanpassen, tenzij je huurder er mee akkoord gaat.

Vraag een omzetting

Je kan ook altijd naar de rechter stappen om daar de omzetting te vragen van het forfait naar een systeem van afrekenen op basis van werkelijke kosten. Ook je huurder kan trouwens die vraag stellen aan de rechter.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}