Burenruzies door het rookverbod

18/08/2011

Sinds 1 juli 2011 mag in de cafés niet meer worden gerookt. Het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) heeft een enquête gehouden bij 650 caféhouders bij wie de sigaret nog niet verbannen was. Daaruit blijkt vooral een toename van het aantal problemen tussen de cafés en hun buren.

De helft van de caféhouders stelde vast dat de omzet en het aantal klanten met een kwart zijn gedaald. 10% van de ondervraagde personen vreest zelfs tegen 2012 de deuren te moeten sluiten, wat op Belgische schaal overeenkomt met bijna 1000 etablissementen. Cijfers die na de winter wellicht nog gestegen zullen zijn.

Een ander cijfer: meer dan 60% van de cafés zag het aantal klachten van buren stijgen. De rokers gaan in groten getale buiten staan en blijven gewoonlijk ook wat langer dan nodig, wat resulteert in een heleboel overlast door abnormaal lawaai.

Bron: http://www.nsz.be

Bron afbeelding: http://www.lesoir.be