Deze 3 zaken kan je voortaan vragen als je het slachtoffer bent van burenhinder

23/09/2021

Het nieuwe wetboek goederenrecht dat sinds 1 september geldt bevat een wettelijke regeling rond burenhinder. Daarbij wordt onder andere aangegeven welke maatregelen je aan de rechtbank kan vragen als je het slachtoffer wordt van burenhinder. Wat moet je daarvan weten?

Een som geld

Als je het slachtoffer wordt van burenhinder kan je vooreerst een financiële compensatie vragen. De bedoeling daarvan is de hinder die je ondervindt te compenseren. Vraag je een dergelijke vergoeding dan is het van belang je dossier grondig samen te stellen en de hoogte van het bedrag dat je vraagt te motiveren.

Gedane of te doene kosten terugbetalen

Het kan ook zijn dat je door het nemen van bepaalde maatregelen (bv. aanbrengen van isolatie, het verhogen van je schouw, herstelwerken als er door verbouwingen bij de buren schade was aan je huis…) de hinder kan beperken. Je kan dan aan de rechtbank vragen om je buur die de hinder veroorzaakte te verplichten om de kosten die verbonden zijn aan compenserende maatregelen op het gehinderde onroerend goed (om de hinder tot het normale niveau te verminderen) te vergoeden.

Hinderverwekkende activiteit stoppen

De rechter zou ook het bevel kunnen opleggen om de handeling die het evenwicht verstoort te staken. Hij kan ook bevelen dat op het hinderende onroerend goed maatregelen moeten worden genomen die de hinder verminderen tot het normale niveau. Voorwaarde is dan wel dat dit op zich geen nieuw onevenwicht doet ontstaan en een normaal gebruik en genot van het onroerend goed hierdoor niet wordt uitgesloten,

De rechter beslist

Het is uiteindelijk de rechtbank die beslist welke maatregel er wordt opgelegd. Overigens hoeft de rechter zich niet te beperken tot het opleggen van één enkele maatregel. De wet sluit nu eenmaal ook een combinatie van al de voorgaande mogelijkheden niet uit.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)