Daarom kan je je buur binnenkort verplichten om mee te betalen in de afsluiting tussen jullie eigendommen

24/06/2021

Als je eigenaar bent van een perceel grond, dan wil je mogelijks wel een afsluiting plaatsen tussen jouw perceel en dat van je buur. Maar wist je dat er daarvoor vanaf 1 september eerstkomende nieuwe regels gelden?

Nick Tiemeyer

Hoe zit het nu?

Op dit moment geldt er geen algemene verplichting voor je buur om tussen te komen in de kosten van een afsluiting die jij tussen beide percelen wil plaatsen. Meer bepaald kan je je buur nu alleen maar verplichten om bij te dragen voor een gemeenschappelijke afsluiting als je in een stad of voorstad woont (en niet op het platteland). Bovendien komt niet elk soort afsluiting in aanmerking om een bijdrage te vragen.

Nieuwe regels

Vanaf 1 september verandert dit. De nieuwe wet zegt nu eenmaal dat tussen twee percelen waarvan minstens één is bebouwd, iedere eigenaar van de aangrenzende eigenaar kan vorderen dat hij meewerkt aan de oprichting van een gemene afsluiting, tenzij er zich al een private afsluiting bevindt langs de scheidslijn. Die gemene afsluiting kan elk soort omheining zijn (bv. houten schutsels, een muur, een haag, …). De regeling geldt nu bovendien ook op het platteland.

De nieuwe wet zegt bovendien dat als een gemene afsluiting wordt opgericht, de eigenaars in de kosten voor gelijke delen bijdragen.

Hoe te werk gaan?

Wil je dat je buur bijdraagt in de kosten van een afsluiting tussen jullie beide percelen grond neem dat contact met hem op. Weigert de buur bij te dragen, dan zal je de zaak aanhangig moeten maken bij de vrederechter. Het gaat niet op om zelf alvast de afsluiting te plaatsen en de rekening nadien voor te schotelen aan je buur.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)