Kan de syndicus je een vergoeding vragen bij de verkoop van je appartement?

10/05/2021

Als je je appartement verkoopt gebeurt het wel eens dat je een rekening krijgt van de syndicus voor de informatie die hij aan de kandidaat-kopers en de notaris heeft moeten verstrekken. Moet je die vergoeding ook betalen?

Informatie geven

Bij de verkoop van een appartement moet de verkoper (of de vastgoedmakelaar of notaris) heel wat informatie geven aan de kandidaat-koper die daar om vraagt. Die wordt dan opgevraagd bij de syndicus. Het gaat daarbij bv. om het bedrag van het werk- en het reservekapitaal, informatie over eventueel hangende procedures met betrekking tot de gemene delen van het gebouw, de notulen van de algemene vergaderingen van de laatste drie jaar en dies meer.

Vergoeding vragen?

De syndicus kan daar ook een vergoeding voor vragen aan de verkopende eigenaar van het appartement. De wet zegt nu eenmaal dat de kosten voor het verstrekken van de informatie in kwestie worden gedragen door de uittredende mede-eigenaar. Is de vergoeding redelijk (maximaal enkele honderden euro’s) dan zal je die als verkoper van het appartement dienen te betalen.

Te hoge vergoeding

Vraagt de syndicus een hogere vergoeding dan hoef je die niet zomaar te betalen. Je zou dan kunnen zeggen dat het gevraagde bedrag overdreven is en dat de syndicus dit minstens qua omvang moet motiveren. Het is dan ook aangewezen dat je in een dergelijk geval het bedrag van de gevorderde vergoeding betwist door een aangetekende brief te sturen naar de syndicus. Intussen kan je eventueel al het niet betwiste gedeelte (bv. 200 euro) betalen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)