Zo kan je reageren als de algemene vergadering beslist over een punt dat niet op de agenda staat

23/04/2021

Op de algemene vergadering van het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent wordt een beslissing genomen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Is die beslissing dan geldig? Hoe kan je reageren?

Het gebeurt maar al te vaak dat op de algemene vergadering een mede-eigenaar een onderwerp ter sprake brengt dat niet op de agenda stond. Soms wordt daar dan zelfs over gestemd…

Niet toegelaten

De algemene vergadering kan enkel vergaderen over de punten die expliciet vermeld worden op de agenda. Het is dan ook niet zomaar mogelijk om andere onderwerpen te behandelen. Dit kan zelfs niet onder de noemer ‘varia’ die je op de uitnodiging van de meeste vergaderingen ziet staan.  Een uitzondering op die regel kan bestaan als alle mede-eigenaars aanwezig zijn op de vergadering en ze ook allemaal akkoord zijn dat het onderwerp toch wordt behandeld.

Het gebeurt toch

Wil men toch een onderwerp aansnijden dat niet op de agenda staat en ben je het daar niet mee eens, dan is het aangewezen dadelijk te reageren. Laat weten aan de voorzitter van de vergadering dat je niet akkoord bent om dit onderwerp te bespreken. Laat dat desnoods ook vermelden in de notulen. Stem alleszins ook tegen de beslissing. Doe je dat niet dan riskeer je ze nadien niet meer te kunnen aanvechten.

Naar de vrederechter

Wordt het onderwerp uiteindelijk toch behandeld en wordt er ook over gestemd, dan kan je de beslissing van de algemene vergadering aanvechten bij de vrederechter.  Weet wel dat je een dergelijke procedure moet starten binnen de vier maanden na de algemene vergadering.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)