Dit gebeurt er in coronatijden met de algemene vergadering van mede-eigenaars

25/01/2021

Als appartementseigenaar kan je deelnemen aan de algemene vergadering van mede-eigenaars. Maar moet zo’n vergadering in coronatijden nog wel doorgang vinden? En kunnen beslissingen niet schriftelijk worden genomen als een meerderheid akkoord is?

Enkele weken geleden werd een wet gepubliceerd die een aantal spelregels aangeeft die gelden voor algemene vergaderingen van mede-eigenaars in corona-tijden. Maar wat moet je daarvan weten?

Uitstel kan

De wet laat de syndicus vooreerst toe om algemene vergaderingen die normaal zouden moeten doorgaan in de periode tot 9 maart eerstkomende uit te stellen naar de eerstvolgende in het reglement van interne orde vastgelegde periode van vijftien dagen waarin de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars dient plaats te vinden. De algemene vergadering kan dus worden uitgesteld met één jaar.

Op de voorgaande regel bestaat een uitzondering. Meer bepaald houdt de syndicus toch een algemene vergadering wanneer een beslissing aangewezen is of op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen van de gemeenschappelijke delen bezitten.

Schriftelijk beslissen

Tot 9 maart eerstkomende kunnen algemene vergaderingen ook ‘schriftelijk’ worden gehouden. Er kunnen dan rechtsgeldig beslissingen worden genomen wanneer meer dan de helft van de leden van de vereniging van mede-eigenaars aan de stemming deelneemt en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. De beslissingen van de vereniging van mede-eigenaars worden dan genomen bij de meerderheid die, voor elk agendapunt afzonderlijk, door de wet wordt vereist voor beslissingen van de algemene vergadering.

Digitale algemene vergadering mogelijk

De wet verduidelijkt ook dat mede-eigenaars zowel fysiek als van op afstand, met andere woorden digitaal, kunnen deelnemen aan een algemene vergadering. Zo kan daaraan worden deelgenomen via videoconferentie. Cruciaal is wel dat de bijeenroeping daarin moet voorzien.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)