Dit zijn je rechten als je niet akkoord gaat met de afbraak van je appartement

19/08/2020

In het parlement werd pas een wet gestemd die aangeeft hoe binnen een appartementsgebouw kan worden beslist om het gebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Wat moet je daar precies van weten? Wat zijn je rechten als je het daar als eigenaar niet mee eens bent?

4/5 meerderheid

Het is de algemene vergadering van mede-eigenaars die beslist over de volledige afbraak en heropbouw van het gebouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn. Hiervoor is een 4/5 meerderheid van stemmen nodig.

Als je niet akkoord bent

Wordt die 4/5 meerderheid gehaald maar ben jij als individuele eigenaar niet akkoord, dan zal de vereniging van mede-eigenaars binnen de vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering heeft plaatsgevonden naar de vrederechter moeten stappen. De vrederechter doet dan vervolgens uitspraak over de wettigheid van de beslissing.

Vergoeding

De wet bepaalt ook dat als er beslist wordt tot volledige afbraak en heropbouw, je als mede-eigenaar onder bepaalde voorwaarden afstand kan doen van je kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars. Die moeten je dan een vergoeding betalen.

Het is de vrederechter die ook hier beslist hoe hoog die vergoeding zal zijn. Hij zal daarbij rekening houden met de marktwaarde van de door jou af te stane kavel zonder rekening te houden met het feit dat het gebouw zal afgebroken en heropgebouwd worden.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)