Daarom wordt de algemene vergadering van mede-eigenaars uitgesteld…

17/04/2020 - partner: Immovlan.be

Als er in de loop van de volgende weken normaal een algemene vergadering van mede-eigenaars zou zijn in het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent, dan zal deze worden uitgesteld. Maar wat moet je daarvan weten? En wat als er dringende beslissingen binnen het gebouw moeten worden genomen?

Door de coronacrisis is het niet mogelijk om algemene vergaderingen van mede-eigenaars te houden.  Bovendien meende de wetgever dat het niet opportuun is deze vergaderingen online te doen en dit onder andere omwille van de leeftijd van vele mede-eigenaars en omwille van het feit dat syndici hier technisch niet op georganiseerd zijn.

Uitstel

De wet zegt dan ook dat algemene vergaderingen die normaal moesten plaatsvinden tot 3 mei eerstkomende worden uitgesteld. Deze datum kan overigens nog verlengd worden. Meer bepaald moeten deze vergaderingen plaatsvinden binnen de vijf maanden vanaf het moment dat de overheidsmaatregelen algemene vergaderingen terug toelaten.

Schriftelijk overeenkomen

Als alle mede-eigenaars in het gebouw akkoord zijn met een bepaalde beslissing, dan kan die ook schriftelijk worden genomen. Als iedereen het eens is (en enkel dan) zou er ook een online vergadering kunnen plaatsvinden binnen het gebouw.

Dringende beslissingen

Het uitstel van de algemene vergadering betekent niet dat er intussen geen dringende beslissingen kunnen worden genomen binnen het gebouw. Zelfs als niet alle eigenaars daar schriftelijk mee akkoord gaan, kan de syndicus soms nog bepaalde dringende beslissingen nemen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)