Dit kan je doen als de huurder van een ander appartement het te bont maakt

28/11/2019 - Immovlan.be

Je bent eigenaar van een appartement waar je ook woont. Een huurder binnen het gebouw neemt het niet te nauw met het reglement van inwendige orde en veroorzaakt heel wat overlast binnen het gebouw. Welke stappen kan je in dat geval ondernemen?

Contacteer de syndicus

In eerste instantie kan je de syndicus op de hoogte brengen van het probleem. Die kan op zijn beurt de huurder in kwestie en ook diens verhuurder contacteren. Hij kan uw collega-eigenaar vragen om zijn huurder op betere gedachten te brengen. Uw mede-eigenaar kan de klachten omtrent zijn huurder eventueel aangrijpen om naar de vrederechter te stappen om daar de huurovereenkomst bv. te laten ontbinden.

De VME naar de rechtbank?

Als uw mede-eigenaar niets doet en de hinder houdt aan, dan kan de vereniging van mede-eigenaars zelf naar de vrederechter stappen. Daar kan men bv. eisen dat de huurder de hinderlijke activiteit stopt. Eventueel kan ook een schadevergoeding worden gevraagd. In extreme gevallen zou zelfs de ontbinding van de huurovereenkomst kunnen worden gevorderd. In dit laatste geval is het wel noodzakelijk de verhuurder mee in de procedure te betrekken.

Om tot een procedure tegen de huurder te kunnen overgaan moet er wel een beslissing van de algemene vergadering van mede-eigenaars voorliggen. De syndicus kan dus niet zomaar op eigen houtje actie ondernemen.

Zelf naar de rechter?

Duurt dit allemaal te lang voor u en is de hinder te groot, dan zou u eventueel ook zelf naar de vrederechter kunnen stappen op basis van zogenaamde overdreven burenhinder. U zou voorafgaand de huurder ook in verzoening kunnen laten oproepen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)