Zo geef je een volmacht voor de algemene vergadering van mede-eigenaars

9/09/2019 - Immovlan.be

Als je als eigenaar niet aanwezig kan of wil zijn op de algemene vergadering van mede-eigenaars binnen een appartementsgebouw, kan je iemand een volmacht geven. Aan wie kan je een volmacht geven en hoe ga je daarbij te werk?

Bijna aan iedereen

Je kan bijna aan iedereen een volmacht geven om in je plaats naar de algemene vergadering van mede-eigenaars te gaan en daar voor jou te stemmen. Het kan daarbij bv. gaan om een andere eigenaar binnen het gebouw, je huurder, je echtgenoot, een familielid of vriend enz.  De enige aan wie je geen volmacht kan geven is de syndicus binnen het gebouw.

Kijk wel in het reglement van mede-eigendom na of het nodig is dat je de syndicus op voorhand verwittigt als je aan iemand een volmacht geeft.

Hoe kan je de volmacht geven?

Zet de volmacht die je geeft op papier. De syndicus kan je daarbij een model van zo’n volmacht geven.

Het is ook mogelijk duidelijke instructies te geven aan je gevolmachtigde over de manier waarop die moet stemmen over de verschillende agendapunten. Wil je dat doen, zet dan deze instructies ook op papier en laat de gevolmachtigde dit document voor akkoord ondertekenen.

Aantal volmachten

Om te vermijden dat iemand met te veel volmachten komt stemmen, stelt de wet daaraan grenzen. Meer bepaald mag een gevolmachtigde in principe maximaal drie volmachten krijgen. Meer volmachten kunnen enkel als ze samen maximaal 10 % van de stemmen vertegenwoordigen. Bovendien mogen de volmachten in totaal sowieso maximum de helft van het totaal van de stemmen vertegenwoordigen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)