Dit kan je doen als je het oneens bent met de kostenverdeling in je appartementsgebouw

6/09/2019 - partner: Immovlan.be

Als eigenaar van een appartement moet je meebetalen in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw. Maar wat kan je doen als je de verdeelsleutel niet correct vindt?

De manier waarop de gemene kosten binnen een appartementsgebouw verdeeld worden staat in de statuten van het gebouw. Veelal draag je daarin bij in functie van je aandeel in de gemene delen.  In de statuten kan ook een andere kostenverdeling staan waarbij het ‘nut’ dat ieder privaat deel heeft van een kost bijvoorbeeld centraal staat.

Zet het op de agenda van de algemene vergadering

Ben je het niet eens met de kostenverdeling, dan kan je aan de algemene vergadering van mede-eigenaars vragen om die te wijzigen. Hiervoor is vereist dat je voorstel op de agenda komt van de algemene vergadering.  Hiertoe kan je aan de syndicus binnen het gebouw vragen om het nodige te doen.

4/5 meerderheid

Bovendien zal de algemene vergadering je voorstel ook nog moeten aannemen.  Het volstaat daarvoor niet dat je een gewone meerderheid haalt die zich achter je voorstel schaart.  Je moet integendeel een 4/5 meerderheid vinden.

Naar de vrederechter

Wil de algemene vergadering niet ‘meedenken’ in de richting van een aanpassing van de kostenverdeling, dan kan je naar de vrederechter stappen. Je kan deze vragen om de verdeling van de kosten te wijzigen. Hiervoor moet je kunnen bewijzen dat deze verhouding je een persoonlijk nadeel veroorzaakt, of dat deze verdeling onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)