Zo kan je reageren als de muziek van je buren te luid staat

17/07/2019

Je buren brengen heel wat uren door in hun tuin waarbij hun radio behoorlijk luid staat. Je moet dan ook van op je terras of zelfs binnen steeds ‘mee genieten’ met de muziek die zij spelen. Moet je dit zo maar aanvaarden en welke stappen kan je nemen?

Overlast

Als de muziek van je buren echt te luid staat hoef je dat niet zo maar te aanvaarden. Je buren mogen je namelijk geen overlast bezorgen. In heel wat gemeentelijke reglementen staat trouwens expliciet dat overdreven luid muziek spelen (zelfs overdag) niet toegelaten is. ’s Nachts is dat al helemaal het geval. De muziekhinder ’s nachts kan zelfs als nachtlawaai beschouwd worden.

Overleg met je buur

Staat de radio van je buur steevast te luid, neem daar dan in eerste instantie contact mee. Vraag je buur om zijn radio voortaan wat stiller te zetten. In heel wat gevallen zal je buur begrip hebben voor je vraag en aan je bekommernissen tegemoet komen. Hebben ook andere buren last van de muziek, dan kan je eventueel met meerdere mensen samen contact nemen met de buurman in kwestie.

En als dat niet helpt?

Slaag je er niet in om je buur via een gesprek op betere gedachten te brengen, dan kan je hem een aangetekende brief sturen met vraag om de muziek stiller te zetten. Helpt ook dat niet, dan kan je de politie contacteren. Die kan trachten je buur te overtuigen zijn muziek voortaan stiller te zetten. Je kan je buur ook eventueel oproepen in verzoening bij de vrederechter of zelfs een ‘echte procedure’ bij de vrederechter starten.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)