Mag je onbeperkt planten zetten op het terras van je appartement?

27/05/2019 - partner: Immovlan.be

Met de zomer in aantocht wil je een aantal potplanten zetten op het terras van je appartement. Ben je dan vrij om te doen wat je wil of zijn er grenzen aan wat er toegelaten is? Met welke regels moet je rekening houden?

Als eigenaar van een appartement ben je niet volledig vrij om te doen wat je wil in je appartement en op het terras dat eraan is verbonden. Er kunnen door de mede-eigendom nu eenmaal grenzen aan gesteld worden.

Reglementen

Om te weten of dat het geval is kan je vooreerst kijken in het reglement van inwendige orde en het reglement van mede-eigendom of dat iets zegt over de planten die je op je terras mag plaatsen. Deze reglementen kunnen namelijk beperkingen aanbrengen op wat er precies is toegelaten.

Zo kan er bijvoorbeeld instaan dat enkel bepaalde soorten planten op het terras mogen worden gezet. Dit is meestal ingegeven door de overweging dat het uitzicht van het appartementsgebouw een homogeen karakter moet hebben. Ook de brandveiligheid kan bijvoorbeeld een reden zijn om niet zomaar alles toe te laten.

En anders?

Staat er niets in de reglementen dan mag je in principe wel degelijk planten op je terras zetten. Hou er dan wel rekening mee dat die geen overlast mogen veroorzaken voor je buren en dit bv. door de geur die ze veroorzaken. Als er toch zo’n overlast is kunnen je buren eventueel zeggen dat er sprake is van overdreven burenhinder en de verwijdering van de planten vragen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)