Hier kan je als huurder terecht bij lawaaihinder door je buren

29/04/2019 - partner: Immovlan.be

Je huurt een huis of appartement.  Sinds enkele weken heb je nieuwe buren die bijzonder veel lawaai maken. Kan je voor dit probleem terecht bij je verhuurder of moet je je integendeel tot je buren wenden? Hoe ga je daarbij te werk?

Staat je verhuurder ervoor in?

Je verhuurder moet je het rustig genot geven van het pand dat hij aan jou verhuurt. Deze verplichting gaat echter niet zover dat hij er ook voor moet zorgen dat anderen (zoals bv. buren) geen lawaaihinder veroorzaken. Je kan dan ook je verhuurder in principe niet aansprakelijk stellen als je last hebt van het lawaai van een buur. Toch kan er op dit alles een uitzondering bestaan als de woning of het appartement dat je huurt onvoldoende geïsoleerd is tegen lawaaihinder.

Is je verhuurder tegelijk ook de verhuurder van het pand waar de luidruchtige buren wonen dan kan je hem vragen of hij bereid is als verhuurder zijn huurders daarvoor aan te spreken.

En de buren zelf?

Bij je lawaaierige buren zelf kan je wel terecht. Je kan je daarbij vooreerst beroepen op de regels inzake overdreven burenhinder. Mogelijks is er ook sprake van nachtlawaai of wordt een eventueel gemeentelijk reglement (waarin wel eens bepalingen staan rond lawaaihinder) niet nageleefd.

Wat kan je concreet doen?

Neem in eerste instantie contact op met de buren en vraag hen of het mogelijk is om voortaan wat stiller te zijn. Komt de lawaaimaker hieraan niet tegemoet dan kan je een verzoeningsprocedure opstarten bij de vrederechter. Helpt ook dat niet, dan zou je zelfs een echte procedure kunnen beginnen tegen de lawaaimaker. Je kan daarnaast ook een klacht indienen bij de politie.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)