Dit kunt u doen als de wortels van de bomen van uw buur u schade veroorzaken

26/03/2019

Wortels van de bomen van uw buur kunnen wel eens schade in uw tuin veroorzaken. Zo kunnen ze er misschien voor zorgen dat uw tuinpad, leidingen of zelfs een gebouw beschadigd raken. Maar wat kunt u in dat geval doen?

Wat zegt de wet?

De wet geeft aan dat u het recht hebt om wortels van de bomen die op de grond van uw buur staan en die op uw erf doorschieten te kappen. U hebt daarvoor de toestemming van uw buur niet nodig. Het maakt ook niet uit of de bomen al dan niet op de wettelijke afstand van de scheiding tussen de erven staan.

Uw buur aansprakelijk stellen

Veroorzaken de wortels van de bomen van uw buur schade op uw perceel grond, dan kunt u de buur daarvoor aansprakelijk proberen te stellen. Zo kunt u er onder andere op wijzen dat er sprake is van een overdreven burenhinder. U kunt eventueel ook zeggen dat uw buur het nodige had moeten doen om de wortels tijdig te kappen. Uw buur kan de zaak doorgeven aan zijn (familiale) verzekering. De brandverzekering van uw buur komt wellicht niet tussen.

U krijgt niet altijd een vergoeding

Bij een discussie of u al dan niet een schadevergoeding moet betalen, kan men wel eens inroepen dat u zelf sneller had moeten overgaan tot een kappen van de wortels. Staat het gebouw er illegaal of is dat eigenlijk versleten, dan kan dat eventueel ook als argument gebruikt worden om u geen of een lagere schadevergoeding te moeten betalen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)