Kan je met twee commissaris van rekeningen worden?

5/11/2018

Binnen appartementsgebouwen moet er door de algemene vergadering van mede-eigenaars jaarlijks een commissaris van rekeningen worden aangeduid. Maar mag je die functie ook met meerderen samen uitoefenen? En wat gebeurt er als niemand zich kandidaat stelt?

Op de algemene vergadering van mede-eigenaars vraagt men je om commissaris van rekeningen te worden in het gebouw. Je zou dat eventueel nog wel willen doen als iemand je daarbij helpt en als je dus ‘samen’ de functie kan opnemen.

De wet regelt het

De nieuwe appartementswet die vanaf 1 januari eerstkomende in werking treedt regelt dit voortaan duidelijk. Meer bepaald zegt de wet dat de algemene vergadering één commissaris of een college van commissarissen kan aanduiden. Het is dan ook inderdaad mogelijk om de functie met twee of meer mede-eigenaars samen op te nemen.

Kijk in het reglement van inwendige orde

Als commissaris moet je toezicht houden op het financieel beheer van het gebouw door de syndicus. Wat de juiste bevoegdheden zijn van de commissaris staat nu nog in het reglement van mede-eigendom. Ook dat verandert vanaf 1 januari eerstkomende. Meer bepaald worden vanaf dan de bevoegdheden en verplichtingen van de commissaris vermeld in het reglement van interne orde.

Niemand wil je helpen

Wil niemand anders je helpen (en wil je ook alleen geen commissaris zijn) dan kan men je niet tegen je zin in verplichten om de functie op te nemen. Men zal als geen enkele mede-eigenaar kandidaat is op zoek moeten gaan naar een externe commissaris (die ook zal moeten worden betaald).

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)