Mag een vennootschap deelnemen aan de algemene vergadering van eigenaars?

24/10/2018

Binnen het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent, werd één van de appartementen gekocht door een vennootschap. Mag die vennootschap deelnemen aan de algemene vergadering van mede-eigenaars en daar zelfs voorzitter van worden?

De aankoop van een appartement hoeft niet noodzakelijk te gebeuren door een natuurlijk persoon. Ook een vennootschap (zoals bv. een NV of een BVBA) kan de eigendomsrechten op een appartement verwerven.

Deelnemen aan de algemene vergadering?

Elke appartementseigenaar mag deelnemen aan de algemene vergadering van mede-eigenaars. Hierbij is het irrelevant of deze eigenaar een natuurlijk persoon is dan wel een rechtspersoon zoals een vennootschap. Is een BVBA, NV of een andere soort van vennootschap eigenaar van een appartement, dan mag die dus wel degelijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en daar ook stemmen.

Voorzitter worden?

Sterker nog, de vennootschap in kwestie mag ook voorzitter worden van de algemene vergadering. Hiervoor is natuurlijk wel vereist dat de vergadering dat met een gewone meerderheid van stemmen beslist. Om voorzitter te kunnen zijn van de algemene vergadering is namelijk alleen maar vereist dat men eigenaar is.

Wie is dat dan?

De vennootschap zal natuurlijk wel door iemand moeten vertegenwoordigd worden op de vergadering. Dat gebeurt door de natuurlijk persoon die de vennootschap wettig mag vertegenwoordigen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)