Een bemiddelaar voor het appartementsgebouw?

8/10/2018

Binnen appartementsgebouwen kan er wel eens ruzie (of minstens discussie) ontstaan tussen de mede-eigenaars. Maar wist je dat een bemiddeling daarvoor wel eens een uitweg kan bieden?

In heel wat appartementsgebouwen bestaan er discussies tussen de mede-eigenaars. Die kunnen gaan over bv. werken die al dan niet binnen het gebouw moeten gebeuren, geluidsoverlast, reukhinder en diens meer. Door een beroep te doen op een bemiddelaar kan je dit wel eens oplossen. Wat moet je daarvan weten?

Wat doet een bemiddelaar?

Een bemiddelaar is iemand (die daartoe speciaal is opgeleid) die tracht om de communicatie tussen de verschillende partijen te herstellen en samen met hen tot een oplossing te komen. De bemiddelaar zal dus bemiddelen om op die manier een compromis te vinden. Doe je een beroep op een bemiddelaar kies dan voor een erkend bemiddelaar. Een lijst van bemiddelaars vind je terug op de site http://www.juridat.be/bemiddeling.

Wat kost een bemiddelaar?

Bij het begin van de bemiddeling kan je met de bemiddelaar afspraken maken over wat zijn tussenkomst precies zal kosten. Vaak ligt de prijs in de buurt van 100 euro per uur. Op de rekening van de bemiddelaar moet je geen BTW betalen. De kostprijs van de bemiddeling wordt normalerwijze verdeeld tussen de verschillende partijen daarbij.

Wat zijn de spelregels?

Als je deelneemt aan zo’n bemiddeling zijn de gesprekken die bij de bemiddelaar gevoerd worden vertrouwelijk. Dat betekent meteen ook dat wat je zegt later niet tegen je kan worden gebruikt. Als je een verdere bemiddeling niet meer ziet zitten, kan je ze ook altijd stopzetten, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft. Komt er uiteindelijk een akkoord tot stand, dan zal de bemiddelaar dat op papier zetten.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)