3 nieuwe spelregels als je een discussie via een bemiddelaar wil oplossen

8/10/2018

Je hebt een discussie met je buur of met een aannemer. In plaats van ze door de rechtbank te laten beslechten, kan je ook wel eens werken met een bemiddeling. Een nieuwe wet past de spelregels daaromtrent aan.

Dat je geschillen wel eens via bemiddeling kan oplossen las je al hier. De nieuwe bemiddelingswet brengt echter een aantal nieuwigheden met zich mee. We geven er alvast enkele aan.

Informatie krijgen

De nieuwe wet verplicht advocaten en gerechtsdeurwaarders om je als rechtszoekende te informeren over de mogelijkheid van een bemiddeling en andere vormen van een minnelijke geschillenoplossing. Aan die verplichting zijn er echter geen sancties gekoppeld.

De rechter kan het opleggen

Een bemiddeling was vroeger enkel mogelijk als alle partijen bij het geschil het daarmee eens waren. Ook dat verandert. Voortaan kan een rechter aan wie een zaak wordt voorgelegd een bemiddeling verplichten als hij meent dat een verzoening mogelijk is. Hiervoor is wel vereist dat minstens één partij ermee akkoord gaat. Als alle partijen zich tegen de bemiddeling verzetten kan de rechtbank ze dus niet opleggen. De rechtbank kan je dus soms tegen je zin in verplichten om te bemiddelen. Zij kan je echter niet verplichten om tot een akkoord te komen.

De vertrouwelijkheid wordt uitgebreid

Wat bij een bemiddeling gezegd wordt is vertrouwelijk. Je kan dan ook wat je tijdens een bemiddeling verneemt later niet gebruiken tegen de andere partij. De wet maakt het nu ook mogelijk om documenten of mededelingen die dateren van voor de aanvang van het bemiddelingsproces, vertrouwelijk te maken. Denk twee keer na vooraleer je je akkoord daarmee geeft. Als je dat doet kan je die informatie namelijk niet meer gebruiken in een latere gerechtelijke procedure.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)