Zo kan je reageren als de algemene vergadering door ruzies ‘verlamd’ wordt

12/09/2018 - partner: Immovlan.be

De algemene vergaderingen binnen het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent eindigen steeds weer in ruzie. Dat heeft tot gevolg dat er eigenlijk nagenoeg geen beslissingen meer kunnen worden genomen. Welke stappen kan je dan als mede-eigenaar ondernemen?

Door allerhande ruzies en strubbelingen wordt de werking van de algemene vergadering binnen je appartementsgebouw verlamd. Vanaf 1 januari eerstkomende biedt de nieuwe appartementswet dan de mogelijkheid daar actie tegen te ondernemen. Wat kan  je doen?

Voorlopig bewindvoerder

Als de werking van de algemene vergadering geblokkeerd is kan je aan de vrederechter vragen om één of meerdere voorlopige bewindvoerders aan te stellen. De vrederechter beslist welke taken de voorlopig bewindvoerder krijgt. De bewindvoerder kan dan op die punten beslissingen nemen … in plaats van de algemene vergadering. Hou er dus rekening mee dat de mede-eigenaars daarmee hun lot wel uit handen geven…

Wat zijn de voorwaarden

De wet geeft ook aan wat de voorwaarden zijn om zo’n bewindvoerder te kunnen laten aanstellen. Meer bepaald kan dit als het financieel evenwicht van de mede-eigendom ernstig in het gedrang is of als de vereniging van mede-eigenaars in de onmogelijkheid verkeert om het behoud van het gebouw of de overeenstemming ervan met de wettelijke verplichtingen te waarborgen.

Wie kan het vragen?

De vraag tot aanstelling van zo’n bewindvoerder kan uitgaan van de syndicus of van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemene delen bezitten.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)