Kan de vereniging van mede-eigenaars de gemene delen verhuren?

4/09/2018 - partner: Immovlan.be

Het verwarmingssysteem binnen het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent werd gewijzigd waardoor één van de kelders die tot de gemene delen behoort ‘vrij komt’. Kan de algemene vergadering die dan verhuren?

Een mede-eigenaar vraagt of hij voortaan tegen betaling gebruik mag maken van een leegstaande ruimte die deel uitmaakt van de gemene delen. Kan met hem een huurovereenkomst worden afgesloten? Wie beslist daarover en voor wie zijn de huurgelden?

In principe kan het

Het is niet omdat een ruimte behoort tot de gemene delen van het gebouw dat die niet zou kunnen worden verhuurd aan één van de mede-eigenaars binnen het gebouw of zelfs aan een derde. Het is dan natuurlijk wel nodig dat de ruimte geen noodzakelijke functie meer heeft in en voor het gebouw.

De algemene vergadering beslist

De beslissing om te verhuren wordt genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Die beslist hierover met een gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan over dit punt trouwens enkel stemmen als het als agendapunt op de uitnodiging voor de vergadering stond.

De huur is voor de eigenaars

De inkomsten uit de verhuur komen niet toe aan de vereniging van mede-eigenaars. Ze komen integendeel in principe toe aan de individuele mede-eigenaars en dit meer bepaald ten belope van het aandeel dat elk van hen heeft in de gemene delen van het gebouw. Dit betekent meteen ook dat elke eigenaar er rekening mee zal moeten houden bij de indiening van zijn belastingsaangifte.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)