Waar mag de algemene vergadering van mede-eigenaars gehouden worden?

30/08/2018

Op de uitnodiging voor de algemene vergadering van mede-eigenaars staat vermeld waar die gehouden wordt. Mag de syndicus deze plaats zomaar kiezen? Met welke spelregels moet hij rekening houden?

Heel wat algemene vergaderingen van mede-eigenaars gaan door in een zaaltje of café in de buurt van het appartementsgebouw. Maar bestaan er wettelijke bepalingen hieromtrent?

Wat zegt de wet?

In de wet staat er geen bepaling die aangeeft op welke plaats de algemene vergaderingen precies moeten doorgaan. Het is dan ook de syndicus die in principe de locatie kiest voor de vergaderingen. Ook de statuten kunnen regels voorschrijven.

In het gebouw?

Die locatie kan in het gebouw zelf zijn. Zo zou bv één van de mede-eigenaars zijn appartement ter beschikking kunnen stellen om daar de vergadering te houden. De vergadering zou ook kunnen gehouden worden in de gemene delen van het gebouw (zo bv. in een eventueel vergaderlokaal binnen het gebouw, in het trapportaal, enz.)

Veelal zal de syndicus echter kiezen voor een zaaltje of een accommodatie die vergaderen toelaat in de buurt van het gebouw. De eventuele kosten die verbonden zijn aan het huren daarvan zullen in de kosten worden opgenomen.

In een andere gemeente of stad

Strikt gezien hoeft de vergadering zelfs niet door te gaan in de gemeente of stad waar het gebouw is gelegen. Zo is het bv. denkbaar dat bij een gebouw dat aan zee gelegen is de algemene vergadering doorgaat op de locatie waar het merendeel van de eigenaars woont.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)