Moet de eigenaar van een braakliggend terrein het onkruid verwijderen?

24/08/2018 - partner: Immovlan.be

Je woont naast een braakliggend terrein dat vol onkruid staat. Kan je in dat geval eisen van de eigenaar dat die het onkruid verwijdert? Hoe ga je daarbij te werk?

Als een braakliggend stuk grond vol onkruid staat kan dat vooreerst storend zijn voor het uitzicht van de buurt en van jouw woning. Bovendien kan het onkruid ook terecht komen in jouw tuin waardoor het onderhoud daarvan bemoeilijkt wordt. Maar kan je vragen dat je buur het onkruid verwijdert? Wat kan je in dat geval doen?

Wat zegt de wet?

Kijk vooreerst in het gemeentelijk of stedelijk reglement dat van toepassing is na of er daarin geen bepaling staat die je buur verplicht om het onkruid te verwijderen. Weet bovendien dat er een specifieke wettelijke regeling bestaat die je buur verplicht om distels op zijn terrein te bestrijden. Heb je zelf zware hinder van het onkruid, dan kan je eventueel ook nog wijzen op de theorie van de overdreven burenhinder om aan je buur te vragen dat hij het onkruid uitdoet.

Neem contact met je buur

Neem in eerste instantie contact met de eigenaar van het perceel en vraag hem om het onkruid te verwijderen. De kans dat hij vervolgens het nodige doet is vrij groot. Door een gesprek aan te gaan kan je alvast de goede band met de eigenaar van het perceel (ooit wordt die misschien wel je buur) behouden.

En als hij niet wil?

Wil je buur het onkruid niet verwijderen dan kan je hem vooreerst een aanmaning sturen. Helpt ook dat niet dan kan je naar de vrederechter stappen (via een oproeping in verzoening of een ‘echte’ procedure). Je kan het probleem eventueel ook bij de gemeente aankaarten.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)