Daarom mag niet altijd iedereen meestemmen op de algemene vergadering

23/08/2018 - partner: Immovlan.be

In het reglement van mede-eigendom kan wel eens een bepaling staan dat sommige kosten verbonden aan de gemeenschappelijke delen enkel door bepaalde mede-eigenaars moeten worden betaald. Maar wie mag dan meestemmen op de algemene vergadering als hierover beslissingen worden genomen?

Het gebeurt wel eens dat enkel de eigenaars van de gelijkvloersappartementen moeten meebetalen in de kosten van het onderhoud van de tuin. Of mogelijks moeten enkel de eigenaars van appartementen die op de verdiepingen zijn gelegen meebetalen in de lift. Wie beslist dan op de algemene vergadering over deze kosten?

Nieuwe wet

In de nieuwe appartementswet die op 1 januari eerstkomende in werking treedt, staat een duidelijke bepaling hieromtrent. Meer bepaald zegt de wet dat als het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, enkel die mede-eigenaars deelnemen aan de stemming. Dit is uiteindelijk ook logisch. Het valt moeilijk in te zien waarom iemand die niet meebetaalt wel mee zou mogen beslissen.

Er zijn voorwaarden

Aan dit alles is wel een voorwaarde gekoppeld. De betreffende eigenaars mogen enkel maar alleen stemmen op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen.

Hoe wordt er dan gestemd?

De wet geeft ook aan hoe de stemming in dat geval verloopt. Meer bepaald stemt elk van de betreffende eigenaars met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)