Mag je iemand meenemen naar de algemene vergadering van mede-eigenaars?

22/08/2018 - partner: Immovlan.be

Als mede-eigenaar zou je graag iemand meenemen om je bij te staan op de volgende algemene vergadering van mede-eigenaars. Is dat wel toegelaten? Wat mag de persoon die je bijstaat dan precies doen?

De algemene vergaderingen in het gebouw waar je mede-eigenaar bent verlopen geregeld ‘woelig’. Je zou dan ook graag een familielid, een vriend of zelfs een advocaat willen meenemen om je ‘bij te staan’. Met welke spelregels moet je vanaf 1 januari 2019 rekening houden?

Bijstand mag

De nieuwe appartementswet (die op 1 januari eerstkomende in werking treedt) is duidelijk. Volgens die wet mag je je namelijk onder bepaalde voorwaarden laten bijstaan door één persoon. Het is daarbij wel vereist dat je de syndicus ten minste vier werkdagen voor de dag van de algemene vergadering daarvan via een aangetekende zending in kennis stelt.

Binnen bepaalde grenzen

De nieuwe wet geeft aan dat diegene die je bijstaat niet om het even wat mag doen tijdens de vergadering. Volgens de wet mag de persoon die je bijstaat tijdens de algemene vergadering de discussie niet leiden, noch ze monopoliseren. Hij mag je wel bijstaan en je bv. raad geven. Hij mag al evenmin een stem uitbrengen.

Een volmacht geven

Er bestaat nog altijd een alternatief om iemand anders toe te laten om je te vergezellen op de algemene vergadering. Als je namelijk eigenaar bent van meerdere kavels in het gebouw kan je zelf optreden voor één kavel en iemand anders een volmacht geven voor de andere.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)