Zo kan je een dringende beslissing laten nemen in een appartementsgebouw

8/08/2018

Binnen het appartementsgebouw waar je eigenaar bent moeten dringende beslissingen genomen worden wat betreft de gemene delen. Moet je daarmee wachten tot de volgende algemene vergadering? Hoe kan je te werk gaan?

Er moeten dringend zware herstellingen gebeuren aan de gemene delen binnen een appartementsgebouw. Of er moet een procedure worden opgestart tegen een aannemer of buur. De beslissing om dat te doen kan niet wachten tot de volgende algemene vergadering van mede-eigenaars. Hoe los je dat op?

Schriftelijk overeenkomen

Een eerste denkpiste bestaat er in het akkoord te bekomen van alle mede-eigenaars met de voorgenomen werken/procedure en dat akkoord door hen ook op papier te laten zetten. Alle eigenaars moeten het dan wel eens zijn met die werkwijze. Ze moeten ook unaniem hun akkoord geven.

Algemene vergadering bijeenroepen

Een alternatief bestaat er in een buitengewone algemene vergadering van mede-eigenaars bijeen te roepen. Dit kan gebeuren door de syndicus. Ook één of meerdere eigenaars die samen minstens 1/5de van de totale gemeenschappelijke aandelen vertegenwoordigen, kunnen zo’n bijzondere algemene vergadering laten bijeenroepen.

Hoe doe je dat?

Stuur samen met de andere eigenaars die de vergadering willen laten bijeenroepen een aangetekende brief naar de syndicus waarin je hem verzoekt om de vergadering bijeen te roepen. Geef in die brief duidelijk aan welke punten je op de dagorde wil brengen. Weigert de syndicus vervolgens de vergadering bijeen te roepen dan kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)