Mag je werken aan de gemene delen via jouw appartement weigeren?

3/08/2018

De algemene vergadering binnen het appartementsgebouw waar je eigenaar bent beslist om werken te doen aan de gemene delen. Die zijn echter enkel te bereiken vanuit jouw appartement. Kan je de aannemer die de werken moet uitvoeren de toegang tot je appartement weigeren?

Er moeten isolatiewerken gebeuren aan het dak van het appartementsgebouw. Of er dringen zich werken op aan de waterleidingen of verwarming binnen het gebouw. Om die werken te kunnen doen moet men via jouw appartement werken. Je ziet op tegen de overlast en vreest voor schade. Kan je de toegang tot je appartement weigeren?

Je moet ze binnen laten

Je kan als eigenaar van een appartement niet zo maar weigeren om de werken aan de gemene delen te laten doen ook al moet dat gebeuren vanuit jouw appartement. Je moet de aannemer dus de toelating geven om via je appartement te werken. Je kan wel proberen om afspraken te maken over wanneer men precies bij je binnen mag komen.

Je doet het niet

Weiger je de toegang dan kan de aannemer (eventueel vergezeld van de syndicus) niet zomaar bij je binnenvallen. De syndicus zal dan naar de rechtbank stappen om daar te vragen dat je wordt veroordeeld om de aannemer binnen te laten. Eventueel kan ook een schadevergoeding van jou worden gevraagd. De kans dat de rechter je veroordeelt is groot. Die zal dan allicht een dwangsom opleggen en je ook de gerechtskosten laten betalen.

Werk met een plaatsbeschrijving

Het is wel begrijpelijk dat je schrik hebt voor schade aan je eigen pand. Je kan dan ook vragen dat er voor de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving wordt opgemaakt van de toestand van jouw appartement. Blijkt er later schade te zijn of heb je een hoop opkuis, dan kan je daar een schadevergoeding voor vragen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)