Wie moet de gracht tussen jouw grond en die van je buur onderhouden?

19/06/2018

Tussen jouw grond en die van je buur ligt er een gracht. Wie van jullie beiden moet die gracht onderhouden? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Om te weten wie een gracht die tussen twee percelen grond ligt moet onderhouden, is het belangrijk om te weten wie de eigenaar is van deze gracht.

De gemeente

Vooreerst kan het gebeuren dat de gemeente eigenaar is van de gracht in kwestie. Is dat het geval, dan moet de gemeente ook instaan voor het onderhoud van de gracht. Gaat het daarentegen om een private gracht, dan moeten jij en/of je buur instaan voor het onderhoud.

In onverdeeldheid

De verplichting om het onderhoud te doen valt op jullie beiden als de gracht in onverdeeldheid is. Concreet betekent dit dat jij en je buur dan gezamenlijk de kosten van het onderhoud moeten dragen.

De wet zegt overigens dat grachten tussen twee erven vermoed worden in onverdeeldheid te zijn als er geen titel of teken is van het tegendeel. Een teken dat een gracht niet gemeen is, is aanwezig wanneer de dijk of de opgeworpen aarde zich slechts aan één zijde van de gracht bevindt. De gracht wordt dan geacht uitsluitend aan degene toe te behoren aan wiens kant zich de opgeworpen aarde bevindt.

Van jou of je buur

Is de gracht integendeel alleen van jou of van je buur, dan staat de eigenaar daarvan alleen in voor het onderhoud daarvan. De eigenaar hoeft daarvoor dan ook geen toestemming van zijn buur te hebben.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)