Dit riskeer je als de syndicus niet geregistreerd is

29/05/2018

Het mandaat van een syndicus binnen een appartementsgebouw moet verplicht geregistreerd worden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Maar waarom is dat het geval en wat riskeer je als mede-eigenaar als dat niet gebeurt?

Al sinds meer dan 10 jaar moeten verenigingen van mede-eigenaars (VME’s) geregistreerd zijn bij de KBO. Sinds 1 april 2018 moet daarbij ook vermeld worden wie de syndicus is van het gebouw. Binnen heel wat appartementsgebouwen wordt deze verplichting echter nog niet nageleefd.

Waarom registreren?

Als iemand vroeger wilde weten wie de syndicus was binnen een appartementsgebouw moest die bijna gaan kijken in de hal of onthaalruimte van het gebouw. Daar hing namelijk een plaatje uit met de gegevens van de syndicus.

De wetgever wilde op dat vlak echter een grotere transparantie. Vandaar dat deze registratieplicht er kwam. Je kan voortaan nazien wie syndicus is in een appartementgebouw op de site van de Kruispuntbank van Ondernemingen (https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html). Je kan dus op die site ook zien of de syndicus binnen jouw gebouw wel geregistreerd is.

Wie doet het?

Het is de taak van de VME om de registratie in orde te brengen. In de praktijk is het de syndicus die daarvoor het nodige doet.

Niet geregistreerd en dan?

Bij gebrek aan zo’n registratie riskeer je als mede-eigenaar geen rechtstreekse sancties. Indien echter zou blijken dat bepaalde personen schade lijden door de niet-registratie (bv. bepaalde leveranciers) en dit omdat ze niet wisten wie de syndicus was, dan kan de vereniging van mede-eigenaars alsnog eventueel voor deze schade opdraaien. Als mede-eigenaar zal je dan opvolgend een deel van de schadevergoeding moeten betalen.

De VME riskeert ook bv. dat bepaalde facturen of brieven niet juist toekomen waardoor er schadevergoedingen en intresten verschuldigd kunnen zijn.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)