Als een tweede algemene vergadering nodig is…

14/05/2018 - partner: Immovlan.be

Als er onvoldoende eigenaars aanwezig zijn op een algemene vergadering van mede-eigenaars moet er een tweede vergadering georganiseerd worden. Maar wanneer heeft die plaats en welke spelregels gelden dan?

Opdat een algemene vergadering geldig zou kunnen beraadslagen moeten er voldoende mede-eigenaars aanwezig zijn (meer daarover lees je hier). Is dat niet het geval dan wordt een nieuwe vergadering georganiseerd. Dat is overigens een verplichting en niet zomaar een mogelijkheid.

Sowieso geldig

Deze tweede vergadering kan sowieso geldig beraadslagen ook al zijn de meerderheidsvereisten niet voldaan. Het feit dat de aanwezigheidsquorums niet meer gelden op deze tweede algemene vergadering betekent echter niet dat de te behalen stemquorums vervallen.

Weet overigens dat als je een volmacht gaf aan iemand voor de eerste vergadering die niet zomaar geldt voor de tweede. Je zal dus meestal een nieuwe volmacht moeten geven als je wil dat iemand je vertegenwoordigt.

Wanneer bijeenkomen?

De tweede vergadering kan ten vroegste 15 dagen na de eerste vergadering georganiseerd worden. Er is integendeel strikt genomen geen maximumtermijn. Dat betekent dan ook dat de vergadering bv. perfect zou kunnen worden bijeengeroepen twee maanden na de eerste.

Andere punten?

De dagorde van de tweede algemene vergadering moet in principe dezelfde zijn dan deze van de eerste vergadering. Het gaat dus niet op zo maar een aantal bijkomende punten op de agenda te plaatsen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)