Welke informatie moet er bij een uitnodiging voor de algemene vergadering zitten?

12/04/2018 - partner: Immovlan.be

Als eigenaar van een appartement word je uitgenodigd op de algemene vergadering van mede-eigenaars. Welke informatie moet de syndicus je bij die uitnodiging precies geven?

Op een algemene vergadering van mede-eigenaars worden heel wat belangrijke zaken besproken. Die vind je terug in de agenda van de vergadering die je toegestuurd wordt. Om je degelijk te kunnen voorbereiden heb je echter vaak allerhande informatie nodig. Waar kan je die vinden?

Agenda

De uitnodiging voor de algemene vergadering moet de agenda bevatten van wat er zal besproken worden. Zaken die daarbij niet op de agenda staan kunnen niet aan bod komen. Ook de rubriek varia kan niet worden gebruikt om daar zo maar van alles onder te schuiven.

Informatie bijvoegen?

In de wet staat dat de bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd. De syndicus kan (een kopie van) die documenten voegen als bijlage aan de uitnodiging of hij kan ze bijvoorbeeld op een website ter beschikking stellen dan wel je in de mogelijkheid stellen ze op zijn kantoor te komen inzien.

Het is niet voldoende die informatie pas op de algemene vergadering zelf te geven door bijvoorbeeld daar toelichting te geven over bepaalde werken die worden gepland aan de gemene delen.

Hij doet het niet

Als je deze informatie niet krijgt, kan je later de beslissing van de algemene vergadering aanvechten. Zorg er dan wel voor dat je tegenstemt op de algemene vergadering als je daar naartoe gaat. Je kan meteen vragen om in de notulen te zetten dat je meent dat een stemming niet kan omdat je de nodige informatie niet kreeg.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)