Mag je een airco installeren in je appartement?

4/04/2018

De lente is weer begonnen. Je denkt er dan ook misschien wel aan om een airco te installeren in je appartement. Moet je daarvoor iemands toestemming vragen? Of kan je zelf beslissen om een airco te plaatsen?

Vorige zomer heb je een aantal dagen flink wat last gehad van de warmte op je appartement. Je wil dat dit jaar ‘voor’ zijn door een airco te installeren. Kan je dat dan zelf beslissen of heb je de toestemming van iemand nodig?

Je raakt niet aan de gemene delen

Als je voor de airco niet raakt aan de gemene delen van het gebouw (je koopt bv. een draagbaar toestel) dan hoef je daarvoor geen toestemming te hebben van de syndicus of van de andere eigenaars. Die zouden dan enkel ‘moeilijk’ kunnen doen mocht het toestel op één of andere manier hinder veroorzaken.

Een gat boren?

Wil je echter een gat boren in de muur of een buitenunit ophangen aan de gevel, dan heb je daar … wel toestemming voor nodig. Je doet dan namelijk werken aan de gemene delen. Die toestemming moet je vragen aan de algemene vergadering van mede-eigenaars. Die beslist met een 3/4e meerderheid van stemmen. Zorg er dan wel voor dat dit punt op de agenda komt.

Een minder goede werkwijze (als je niet kan wachten) bestaat erin (in een klein gebouw) rond te gaan bij de andere eigenaars en die hun toestemming op papier te laten geven. Weet dat die handelswijze geen volledige zekerheid biedt en later wel eens in vraag zou kunnen worden gesteld.

Geen toestemming en dan?

Krijg je geen toestemming op de algemene vergadering, dan kan je eventueel naar de vrederechter stappen. Daar kan je een vervangende machtiging vragen of je kan de beslissing van de algemene vergadering aanvechten.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)