Hoeveel stemmen mag een mede-eigenaar maximaal uitbrengen?

18/12/2017 - Immovlan.be

In het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent, is er één mede-eigenaar die een ganse reeks appartementen kocht. Dat betekent dan ook dat hij op de algemene vergadering met ‘heel wat stemmen’ verschijnt. Maar mag hij daar onbeperkt mee stemmen?

Als één enkele persoon eigenaar is van het merendeel van de appartementen binnen een appartementsgebouw, dan heeft hij een zeer grote invloed op de beslissingen van de algemene vergadering. Maar hoever gaat dat juist?

Onbeperkt stemmen

De wet geeft als uitgangspunt aan dat elke mede-eigenaar het aantal stemmen heeft dat overeenkomt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen. Die worden gewoonlijk uitgedrukt in duizendsten of tienduizendsten.

Er is één nuance

¬Toch geeft de wet een grens aan. Niemand mag namelijk meer stemmen hebben dan de som van de stemmen van de andere aanwezigen samen. Hiervoor moet je kijken naar het aantal stemmen op de vergadering zelf.

Volmachten wel beperkt

De wetgever wilde wel vermijden dat iemand te veel volmachten gaat ronselen om op die wijze de algemene vergadering naar zijn hand te trachten te zetten.   Vandaar dat in de wet staat dat niemand meer dan drie volmachten mag aanvaarden. Ook op deze regel geldt weer een uitzondering. De gevolmachtigde mag namelijk wel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)