Op welke afstand moeten bomen en hagen staan?

27/10/2014

Als je bomen of een haag wil planten in je tuin moeten die, tenzij je buur het ermee eens is dat ze dichter worden geplant, op een minimale afstand van de scheidingslijn staan…

 
 
Is er waar je woont geen ander gebruik dan moeten levende hagen en laagstammige bomen minstens op 50 cm staan. Een dode haag (bv. droge takken) mag wel op de scheiding staan. Hoogstammige bomen moeten op hun beurt minstens 2 meter van de scheiding staan. De afstand wordt berekend vanaf de kern van de boom tot aan de scheiding.
 
Bij het bepalen of een boom hoog- of laagstammig is wordt rekening gehouden met de hoogte van de boom, de kroon en wortelvorming. De minimale hoogte die meestal wordt vereist om van een hoogstammige bomen te kunnen spreken is 3 meter. 
 

Wat kan je doen?

 
Respecteert je buur deze regels niet, dan kan je hem vragen de haag of boom uit te doen. Helpt een gesprek niet, stuur dan een aangetekende brief waarin je dit vraagt. Gaat je buur daar niet spontaan toe over, dan kan je een verzoeningsprocedure starten bij de vrederechter.
 
Lukt de verzoening niet of komt je buur niet opdagen, dan kan je een echte procedure starten. Hiervoor neem je best een advocaat onder de arm.
 

Burenhinder?

 
Staat een boom wel op de correcte afstand maar bezorgt die je toch veel hinder, dan kan je je beroepen op overdreven burenhinder. Op die basis kan je dan eventueel toch vragen dat de boom wordt verwijderd. Dit kan bv. het geval zijn als de boom alle zon in je tuin wegneemt.
 
 
{{NEWSLETTER_BOX}}