Commissaris worden binnen een appartementsgebouw?

18/11/2014

Men zoekt een ‘commissaris van de rekeningen’ in het gebouw waar je eigenaar bent van een appartement. Kan je je daarvoor kandidaat stellen?

 
 
De aanstelling van zo’n commissaris is wettelijk verplicht. Hierbij maakt het niet uit of het over een groot dan wel een klein appartementsgebouw gaat. 
 

De taak

 
De commissaris heeft als taak toezicht te houden op het financieel beheer van het gebouw door de syndicus. Om te weten wat zijn precieze taken zijn, kijkt u best het reglement van mede-eigendom na. Zijn taken kunnen namelijk verschillen van gebouw tot gebouw.
 

Wie stelt hem of haar aan?

 
De commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Een mede-eigenaar kan deze functie uitoefenen, maar het mag ook een extern persoon zijn (zoals bv. een accountant of een bedrijfsrevisor). 
 
Dat betekent meteen dat men bv. ook jou zou kunnen vragen om deze functie uit te oefenen en/of dat je je kandidaat kan stellen. De algemene vergadering kan je echter niet verplichten om deze functie op te nemen. Ben je kandidaat, dan moet de algemene vergadering van mede-eigenaars over je aanstelling stemmen. Ben je onvoldoende ervaren in financiële zaken dan weiger je maar beter elke aanstelling.
 

De vergoeding

 
Het is mogelijk dat zo’n commissaris voor de uitoefening van zijn taak een vergoeding krijgt. Dit zal zeker het geval zijn als er op een extern iemand een beroep wordt gedaan. 
 
Word je als mede-eigenaar betaald dan heeft dat ook een keerzijde. Je riskeert dan sneller aansprakelijk te worden gesteld voor eventuele fouten dan als je de functie gratis uitoefent. Overweeg sowieso een aansprakelijkheidsverzekering te nemen als je commissaris wordt. Je kan als de aanstelling gratis is vragen dat de vereniging van mede-eigenaars de kosten van zulke verzekering op zich neemt.
 
{{NEWSLETTER_BOX}}