Hoe worden de gemeenschappelijke kosten in een appartementsgebouw verdeeld?

9/01/2015

Als eigenaar van een appartement betaal je een deel van de gemeenschappelijke kosten. In het reglement van mede-eigendom vind je terug hoe deze kosten verdeeld worden.


De eigenaar van een appartement betaalt zelf de kosten die specifiek aan zijn appartement zijn verbonden. Denk daarbij bv. maar aan het verbruik van water en elektriciteit. Daarnaast moet hij bijdragen in de kosten die verband houden met de gemene delen (bv. de verzekering, kosten van de lift, poetsvrouw van de gemene delen, enz.).


Kijk in het reglement van mede-eigendom

Het reglement van mede-eigendom geeft aan hoe de algemene kosten van het gebouw worden verdeeld tussen de eigenaars. Vaak gebeurt dit in functie van de waarde van de appartementen. Het reglement van mede-eigendom kan de kosten ook op een andere wijze verdelen. Zo kunnen bepaalde kosten bv. gesplitst worden in functie van het nut dat men heeft van de gemene delen waarop de kosten betrekking hebben. Zo kan men bv. de eigenaars van gelijkvloerse appartementen minder laten bijdragen in de kosten van de lift.

Een voorbeeld

Een appartementsgebouw bestaat uit 8 appartementen. Er zijn er twee met één slaapkamer, vier met twee en twee met drie.

De appartementen met één slaapkamer krijgen 100/1000 in de gemene delen toegekend, deze met 2 slaapkamers 125/1000 en deze met drie slaapkamers 150/1000. Als de gemeenschappelijke kosten op jaarbasis 10.000 euro bedragen betalen de eigenaars van de kleinste appartementen 1000 euro, deze van de grootste 1500 euro en de anderen 1250 euro.

Je bent het niet eens

Als eigenaar moet je je neerleggen bij de regeling die in het reglement van mede-eigendom staat. Je kan in bepaalde gevallen wel aan de vrederechter vragen om de verdeling te wijzigen. Je kan dit doen als de verdeelsleutel je een persoonlijk nadeel bezorgt of als de verdeling onjuist werd door wijzigingen aan het gebouw.