Ijs of sneeuw : welke appartementsbewoner moet de stoep ruimen?

16/01/2015

Ook als je in een appartementsgebouw woont moet de stoep ijs- en sneeuwvrij worden gemaakt. Dit is vaak de taak van de bewoners van het gelijkvloers.


Het is een verplichting.

De meeste steden en gemeenten hebben een politiereglement waarinstaat dat inwoners verplicht zijn om hun stoep vrij te maken van sneeuw en ijzel. Doe je dat niet, dan kan de gemeente je een boete opleggen.

Dat is nog niet alles. Je loopt nog een bijkomend risico. Als er immers iemand ten val komt op je gladde stoep kan je daarvoor burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.


Ook in een appartement.

Ook als je in een appartement woont moet de stoep worden vrijgemaakt. In de meeste politiereglementen wordt bepaald welke bewoners van appartementsgebouwen deze verplichting moeten nakomen.

Veelal wordt die taak gelegd bij de bewoners van het gelijkvloers. Woont daar niemand (omdat het appartement bijvoorbeeld leegstaat of de bewoners op vakantie zijn) dan verschuift de verplichting vaak naar de bewoners van het eerste verdiep enz…

In het reglement staat ook wel eens dat als er een conciërge is aangesteld de ruimingsplicht bij hem ligt. Het gemeentelijk reglement kan ook bepalen dat je als appartementsbewoners onderling moet overeenkomen wie de stoep ruimt.


Kijk na en overleg.

Kijk na in het politiereglement van de plaats waar je woont hoe de ruimingsplicht daar geregeld is. Ook in de basisakte en het reglement van mede-eigendom van het gebouw kunnen bepalingen op dit vlak voorkomen.

Wordt er gevraagd dat de bewoners onderling afspreken wie de stoep vrijmaakt dan zet je die afspraken best op papier. Je kan de kwestie desgevallend voorleggen op de algemene vergadering.


Jan Roodhooft

{{NEWSLETTER_BOX}}