Meerdere eigenaar van één appartement: wie stemt op de algemene vergadering?

22/01/2015

Als je samen met anderen eigenaar bent van een appartement, moet je overeenkomen wie jullie vertegenwoordigt op de algemene vergadering. Anders wordt je stemrecht geschorst.

 
 
Er kunnen zich heel wat situaties voordoen waarin een appartement eigendom is van meer dan één persoon. Zo gebeurt het bv. in het kader van een erfenis geregeld dat twee of meer kinderen samen eigenaar worden van het appartement van hun overleden ouders. Ook twee samenwonende partners kunnen in onverdeeldheid een appartement kopen. 

Wie stemt? 

Als je de enige eigenaar bent dan kan jij stemmen op de algemene vergadering. Zijn er twee of meer eigenaars dan kunnen jullie niet beiden stemmen. Er is maar één stem toegelaten per appartement.
 
In dat geval moet je samen met je mede-eigenaars kiezen wie jullie vertegenwoordigt. Je moet de identiteit van deze persoon ook aan de syndicus meedelen. De persoon die jullie hebben aangeduid wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars.
 
Duid je niemand aan of ben je het niet meer eens dat wie je aanstelde jullie verder vertegenwoordigt, dan worden jullie rechten om deel te nemen aan de algemene vergadering geschorst.
 

Samen naar de vergadering?

 
In sommige gebouwen past men die regel ook toe als echtgenoten samen een appartement kopen. Zij laten maar één van de echtgenoten toe op de algemene vergadering. Ben je eigenaar van zowel een appartement als een garage dan bestaat een oplossing erin dat de ene echtgenoot op de algemene vergadering komt voor het appartement en de andere voor de garage of kelder.
 
In andere gebouwen loopt het zo’n vaart niet en mogen beiden aanwezig zijn. Ze mogen dan samen maar één stem uitbrengen.
 
{{NEWSLETTER_BOX}}